6 giá trị cốt lõi của nhóm

6 yếu tố cơ bản mà mỗi thành viên trong Vicoders đều cố gắng phấn đấu để luôn đạt được và giữ được

+ Tính toàn vẹn và sự trung thực 

Tính toàn vẹn và trung thực có thể được chứng minh bằng nhiều cách.

Sự trung thực và toàn vẹn được thể hiện không chỉ ở những điều phi thường mà còn trong những quyết định hàng ngày mà chúng ta đưa ra. Là thành viên của nhóm, chúng tôi cố gắng đạt được sự xuất sắc ngay cả khi không có ai khác đang tìm kiếm.

+ Cởi mở và tôn trọng

Những người cởi mở và tôn trọng người khác hiểu rằng như thế nào công việc được thực hiện và xét đến điều quan trọng của người khác cũng như của mình.

Chúng ta không bao giờ hành động theo cách mà có thể được coi là đe dọa, không khoan dung, hoặc phân biệt đối xử.

+ Có trách nhiệm

Trách nhiệm giải trình là giữ lời và chịu trách nhiệm về những cam kết của bạn. Khi bạn nói bạn sẽ làm gì đó, bạn làm điều đó. Niềm tin được xây dựng theo thời gian theo cách này.

Hãy trung thực và có trách nhiệm.

+ Đam mê

Đam mê là thứ bạn nhìn thấy ở mọi nơi trong nhóm. Chúng ta nhiệt tình trong công nghệ và những gì có thể làm cho khách hàng. Chúng ta cố gắng đáp ứng mong muốn của khách hàng và đối tác về chất lượng, an ninh, sự riêng tư, độ tin cậy và sự toàn vẹn kinh doanh.

+ Thích thách thức lớn

Ngay từ đầu, nhóm đã định hướng để giải quyết những thách thức lớn. Những thách thức lớn không liên quan đến một công việc cụ thể, mà liên quan đến tầm nhìn, lòng dũng cảm của chúng ta. Những người giống như tôi. Những người giống như bạn.

+ Tự phê bình

Sự cống hiến của chúng ta về chất lượng không phải chỉ cho các sản phẩm của chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng nên tự cải thiện theo thời gian. Chúng ta phải thường xuyên hỏi bản thân và đồng nghiệp, "Điều gì ta có thể làm tốt hơn? Làm thế nào ta có thể cải tiến cho thời gian tiếp theo? "

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.