Ninh Bình 06/11/2016

Mua cave & Bai Dinh pagoda

Một chuyến về thăm Ninh Bình rất vui và ý nghĩa của các thành viên Vicoders. Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ quay lại nơi này <3 <3

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-7ElO-hTbEyeU9Qa0ZiZ3BkVUE








Leave a comment

You must be logged in to post a comment.