Sử dụng Vicoders All-In-One Website

Sơ lược về việc sử dụng trang web này cho các công việc hiện tại của nhóm (Thời điểm bắt đầu)

Như hôm qua trao đổi và giới thiệu với mọi người, trang web này sẽ hỗ trợ mọi người bằng một số tính năng chính sau đây:

2.1 Discuss (tương tự Slack, Skype, để trao đổi trong công việc): http://23.227.190.145:8069/web#menu_id=83&action=93

2.2 Project (tương tự Trello, Producteev, để quản lý dự án): http://23.227.190.145:8069/web#menu_id=90&action=

2.2.1 Dùng tính năng Sắp xếp thứ tự công việc trong Viplus Project

Để sắp xếp thứ tự công việc, đặc biệt là khi một người cần biết nên làm công việc nào trước, hoặc với một dự án cần biết làm việc nào trước, thì có thể dùng tính năng sắp xếp thứ tự công việc của Viplus như video sau: http://viplus.vicoders.com/slides/slide/su-dung-tinh-nang-project-va-he-thong-sap-xep-cong-viec-cua-viplus-15 (là một ưu điểm quan trọng của Viplus)

2.2.2 Dùng tính năng import trong Viplus Project

Hướng dẫn import dữ liệu vào hệ thống Viplus Project (có thể áp dụng cho cả các hệ thống khác) : http://viplus.vicoders.com/slides/slide/viplus-vicoders-huong-dan-import-du-lieu-vao-he-thong-26

2.2.3 Dùng board của mỗi trong Viplus Project

Mỗi người sẽ có một board riêng, trong board đó có mục To-do, khi kết hợp với filter của Project sẽ có thể đóng vai trò như To-do list cho mọi người

=> Đây sẽ là phần mềm tổng hợp trợ giúp cho hầu hết các thứ cần thiết trong công việc của mọi người và của nhóm, có cái hay là nó sẽ đồng bộ dữ liệu giữa các mục (nên thêm vào mục này thì mục khác sẽ có dữ liệu, không phải nhập lại).

=> Hiện tại mình có thể sử dụng các mục hiện nay chưa có để trợ giúp cho công việc, còn những phần lớn như mục 2. Trao đổi cho dự án, công việc (Project, Discuss) và mục 4. Nhận dự án thì anh sẽ nghiên cứu thêm và sẽ họp để thống nhất cách sử dụng và triển khai hợp lý nhất

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.