Laravel opensource - Với Webed cms
Đây là một bài mã nguồn được một tác giả xây dựng và gửi lên cộng đồng laravel trên mạng xã hội Facebook, nhằm phát triển một mã nguồn chung nhờ sự trợ giúp của cộng đồng.
Nhưng với bài viết chia sẻ này, không phải là đưa ra một mã nguồn mở để chúng ta sử dụng nó, mà từ đây chúng ta có thể cùng nhau xem xét, cùng nhau tìm hiểu và mục tiêu chính là học hỏi được cách viết code, các bố cục cũng như là cách sử dụng và áp dụng của các function mà có thể ta chưa biết hết.
Các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ:
    source code: https://github.com/sgsoft-studio/webed    Plugin đính kèm: https://github.com/webed-plugins/readme       
Lưu ý: đây là một mã nguồn mở được commit trực tiếp đến repository trực tiếp của link github đã đăng phía trên. Nếu các bạn muốn tham gia vào dự án này nên đảm bảo rằng code không lỗi hay bị conflic với soure của người khác. Chúc các bạn may mắn !

Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience. 

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.