Select a Channel

Phần còn lại của thế giới - những gì mà bạn không thể chia sẻ ở những channel còn lại.

Sermina chiều thứ 7 là hoạt động thường tuần của phòng PHP - VMMS. Mọi thông tin liên quan cũng như các video của buổi sermina sẽ được tập hợp tại đây. Vì tương lai con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó và ở đây có các công cụ giúp bạn làm việc đó. Hi vọng các video ở đây sẽ giúp các bạn khoẻ hơn trong lập trình cũng như tâm sinh lí để có thể chiến đấu vì thế hệ tương lai.

VC - Workflows and general informations